ไฟป่าในยุโรป : พวกมันเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือไม่?

ไฟป่าในยุโรป จนถึงปีนี้ จำนวนที่ดินที่ถูกไฟไหม้ทั่วทั้งสหภาพยุโรปนั้นมากกว่าที่คุณคาดคิดในกลางเดือนกรกฎาคมถึงสามเท่า พื้นที่เกือบ 346,000 เฮกตาร์ (1,370 ตารางไมล์) ถูกบันทึกว่าถูกไฟไหม้ (ณ วันที่ 16 กรกฎาคม) ตามระบบข้อมูลไฟป่าแห่งยุโรป (EFFIS) ยุโรปตะวันตกส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนที่ทำลายสถิติ ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้อย่างมาก ดร. ฟรีเดอริเก อ็อตโต...