ปี 2565 เป็นปีที่เลวร้ายที่สุดสำหรับโรงพยาบาลหลายแห่งในสหรัฐฯ อาฟเตอร์ช็อกจะกินเวลานานหลายปี

วิกฤตการณ์ด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้โรงพยาบาลบางแห่งไม่สามารถวางแผนสำหรับอนาคตได้ ผู้ป่วยจะจ่ายราคา Terry Scoggin ซีอีโอของ Titus Regional Medical Center ใน Mount Pleasant รัฐเท็กซัส พบ การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ครั้งแรก ในเดือนพฤษภาคม 2020 เมื่อเกิดการระบาดที่โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์จนเตียง ICU ของโรงพยาบาลขนาดเล็กเกือบทั้งหมดของเขาเต็ม แต่โรคระบาดที่เลวร้ายที่สุดกลับไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะถึงปี...