วิเคราะห์บทบาทของระบบนิเวศสาหร่ายอีกครั้งในฐานะแหล่งกักเก็บคาร์บอน

นักวิจัยให้เหตุผลว่าความหวังในการชดเชยคาร์บอนได้กระโดดปืนเพื่อโน้มน้าวศักยภาพในการดูดคาร์บอนของสาหร่าย สาหร่ายทะเลเขียวชอุ่มค้ำจุนใยอาหารชายฝั่ง หมุนเวียนสารอาหารที่จำเป็น น้ำใส อุปถัมภ์ประมง และที่พักพิงของสัตว์ทะเล แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สาหร่ายสามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ และศักยภาพที่สาหร่ายสามารถเล่นในการควบคุมการปล่อยความร้อนจากโลกได้ ซึ่งกลายเป็นหัวข้อข่าวพาดหัวข่าว การประมาณการล่าสุดชี้ให้เห็นว่าเมื่อสาหร่ายตายและจมลงสู่พื้นทะเล พวกมันจะนำคาร์บอนจำนวนมหาศาล ติดตัว ไปกับตะกอนในทะเลลึก ปริมาณไม่มากเท่ากับป่าชายเลนหญ้าทะเลหรือต้นไม้ที่เก็บกักในแต่ละปี แต่ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดน้อยลง ด้วยเหตุนี้ บริษัทต่างๆ จึงกำลังสำรวจศักยภาพของสาหร่ายในตลาดชดเชย “คาร์บอนสีน้ำเงิน”ที่กำลัง เติบโต มีอุปสรรค์แม้ว่า งานวิจัยใหม่ที่นำโดยนักวิทยาศาสตร์ทางทะเล John Barry...